شرایط استفاده

شرایط استفاده برای fem.pt

پذیرش شرایط

دسترسی و استفاده از سایت fem.pt تابع این شرایط استفاده است. با استفاده از سایت، شما با این شرایط موافقت می کنید.

تغییرات در شرایط

ممکن است هر از گاهی این شرایط را تغییر دهیم. استفاده شما از سایت پس از هر گونه تغییر به منزله پذیرش آن تغییرات خواهد بود.

مالکیت معنوی

تمام مطالب ارسال شده در سایت fem.pt متعلق به fem.pt است یا با اجازه استفاده می شود.استفاده از سایت

سایت fem.pt برای استفاده شخصی و غیرتجاری در نظر گرفته شده است. شما نمی توانید بدون اجازه کتبی ما از محتوای سایت برای مقاصد تجاری استفاده کنید.

سلب مسئولیت از ضمانت ها و محدودیت مسئولیت

تمامی مطالب ارائه شده در سایت fem.pt به صورت 'همانطور که هست' و بدون هیچ گونه ضمانتی ارائه شده است. fem.pt هیچ مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از استفاده از سایت ندارد.